#StandWithUkraine

Ústava ČR

Listina základních práv a svobod červen 2006