Podmínky používání

Podmínky používání

1. Všezaodvoz, dále jen Server, je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Petr Lamač, se sídlem Na Slovance 2208/32, Praha 8, PSČ 182 00, IČ 01188356 dále jen Provozovatel

2. Server umožňuje bezplatně vkládat a vyhledávat SOUKROMÉ nabídky a poptávky zboží výhradně formou ZA ODVOZ, tedy zdarma. Server neslouží k inzerci ke koupi či prodeji ani výměně.

3. Na Serveru je zakázaná inzerce, která:

 • není formou za odvoz či inzeruje zboží, jež není zdarma; nesplňuje technické požadavky Provozovatele;
 • je v rozporu se zákony České republiky, etickými pravidly, dobrými mravy nebo ohrožuje veřejný pořádek;
 • mohla by poškodit dobrou pověst Provozovatele;
 • obsahuje: komerční nabídky produktů či služeb, tj. jakékoliv činnosti právnické či fyzické osoby;
 • nabídky práce, přivýdělku, půjček, úvěrů, hypoték či výkupu zboží;
 • záměrnou reklamu právnické či fyzické osoby; nabídky vzorků či reklamních artiklů;
 • obsahuje loga a odkazy internetových stránek;
 • obsahuje erotickou inzerci;
 • inzeruje zboží či programy týkající se hubnutí;
 • léky (narozdíl od doplňků stravy, které být inzerovány mohou);
 • odděleně inzeruje věci, které patří dohromady (např. hrnec a poklička) evidentně za účelem získání více hodnocení či bodů;
4. Inzeráty by též neměly obsahovat „emočně vypjatý“ text, jedná se o inzerci, nikoliv o médium pro popis životní situace. Podobně je na Serveru zakázano psát jakékoliv štvavé či urážející texty, např. v diskuzi, komunikaci nad inzeráty či v uživatelském hodnocení. Provozovatel si vyhrazuje právo diskuzi i hodnocení moderovat a dle vlastního soudu nevhodné příspěvky upravovat či mazat.

5. Inzerát musí být zařazen do správné kategorie a mít uveden správný typ inzerátu (Daruji za odvoz, Hledám za odvoz). Text ani nadpis inzerátu nesmí z bezpečnostních a technických důvodů obsahovat kontaktní údaje na inzerenta, k tomu slouží příslušná pole inzerátu.

6. Uživatelské profily nesmí obsahovat žádné kontaktní údaje, jinak mohou být smazány.

6. Vulgární komunikace směrem k ostatním uživatelům je taktéž nepřípustná a může vést k zablokování úč­tu.

7. Platnost inzerátu je 30 dní. Po vypršení platnosti je inzerát automaticky archivován, ale je možné vložit stejný inzerát znovu. Archivovaný inzerát může být dohledatelný z internetu a slouží k evidenci předaných věcí mezi uživateli a je součástí profilu uživatele. V případě potřeby lze na vyžádání archivovaný inzerát smazat.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat inzeráty bez upozornění inzerenta a mazat inzeráty, které jsou v rozporu s Pravidly inzerce či jsou zadány vícekrát nebo v nesprávné kategorii.

9. Provozovatel je pouze zprostředkovatel mezi nabízejícím a poptávajícím za odvoz. Nepřebírá žádnou záruku za předané zboží a nenese také žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Provozovatel důrazně nedoporučuje posílání zboží poštou (zejména s platbou předem či na dobírku), což je jak proti smyslu serveru, tak i potenciálně riskantní pro obě strany.

10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátů.

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití osobních dat uživatele veřejně uvedených v inzerátech nebo nelegálním proniknutím do databáze serveru třetí osobou. Tato rizika se však Provozovatel snaží minimalizovat skrz bezpečné zajištění technické stránky serveru i skrz administrátorský a komunitní dohled na obsah inzerátů a možnost nahlášení závadného obsahu.

12. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů i bez předchozího oznámení služby Serveru upravovat.

Tyto Podmínky používání jsou platné a účinné od 14.1. 2022. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky používání kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit. V takovém případě Provozovatel oznámí uživatelům provedení změn e-mailem, případně jiným vhodným způsobem. Tyto změny jsou pro uživatele závazné uplynutím sedmi (7) pracovních dnů od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného pozdějšího okamžiku uvedeného Provozovatelem. Uživatel je oprávněn změnu Podmínek používání odmítnout formou odstoupení od smlouvy uzavřené s Provozovatelem dle těchto Podmínek používání, a to až do okamžiku nabytí jejich účinnosti. Přiměřeným rozsahem se rozumí změna jakéhokoliv ujednání těchto Podmínek používání, jakož i jiných ustanovení, na které se tyto Podmínky používání odkazují.