písková filtrace k venkovnímu bazénu

používaná, tedy patrně funkční, ale pro nás již nadále nepotřebná