Křížovky: 3 - 1/2024 + 5 Speciálů

Křížovky: 3 - 1/2024 + 5 Speciálů.
8 netknutých výtisků, foto ilustrační.
Převzetí v Praze 4 - Komořanech.
Uveďte své tel. č., zavolám Vám.
Nemohu, ani si nechci s Vámi dopisovat.
Má zásoba jar je již značně vyčerpána.