Sudoku

první 2 sudoku luštěné, zbytek nedotčený k vyluštění