Prehľad francúzskej gramatiky

Kvalitný prehľad základov francúzskej gramatiky.

Prevzatie Praha 4. Časovo možné v nedeľu po 19:00, v pondelok medzi 18:00 a 20:00. Uprednostním záujemcu, ktorý môže v týchto časoch, ale možeme sa skúsiť dohodnúť na inokedy.