Život v homérské době

Při čtení Homérovy Iliady a Odysseie si nejednou položíme otázku, jak žili asi ve svém soukromí všichni ti hrdinové i obyčejní lidé z jejich okolí, kteří vystupují v obou slavných eposech – v básni o nešťastné, deset let trvající válce i v pohádkově znějícím vyprávění o osudech jednoho z bojovníků, svízelně hledajícího po skončení bojů cestu domovu. Čím se zabývali obyvatelé Řecka a jeho ostrovů po celé dny? Co jedli a pili, jak se šatili, na čem pracovali, jak nakupovali a prodávali, o čem přemýšleli, jak se radovali a truchlili?
Na desítky takových otázek nám svou knihou odpovídá vynikající francouzský historik starověku.
Jeho hluboká vzdělanost a pronikavá zasvěcenost do všech problémů nejstarších řeckých dějin mu umožnila napsat knihu neobyčejně živou, poutavou, a přitom přístupnou širokému okruhu čtenářů.
K nejzajímavějším částem knihy patří výklady o rodech a krevní mstě, o soudech, o životě žen, o lidových slavnostech a obřadech.