Dobytí říše Inků kniha od: John Hemming

Kniha velmi poutavě a podrobně popisuje Pizarrovo dobytí a rozvrácení incké říše, střet dvou civilizací, ve kterém si hrstka žoldnéřů podmanila rozsáhlou a dobře organizovanou říši Inků.

Doplněno mapami, fotografiemi, rodokmeny.