Francouzská literatura

Nástin dějin francouzské literatury od středověku až po současnost. Jsou psány z dnešního marxistického hlediska, nově objasňují jak vývoj literatury u nás z nejčtenějších, tak charakter osobností ji tvořících. Usilují tak o čtenářův správný pohled na autory minulosti i přítomnosti. Některé formulace a závěry byly pro toto vydání nově převzaty z připravovaných dějin francouzské literatury 19. a 20. století.