Ztracená vítězství 2

Jeden z nejvýznamnějších německých vojevůdců druhé světové války napsal své paměti v první polovině padesátých let minulého století. Jeho kniha se téměř okamžitě stala bestsellerem a byla přeložena do mnoha světových jazyků, včetně ruštiny. Nakladatelství Jota tímto překladem splácí určitý dluh, který může český čtenář, jenž neměl možnost se s tímto druhem literatury v minulosti seznámit, cítit. Vydání knihy rozhodně není propagací nacismu, tak jako vydávání pamětí sovětských maršálů není propagací komunismu. Přesto je kniha doplněna redakčním poznámkovým aparátem, který jednak čtenáře orientuje v záplavě dnes již méně známých osobností, událostí a vojenských reálií druhé světové války, jednak upozorňuje na případné pasáže, které lze označit jako subjektivní.
Druhý díl pamětí generála Ericha von Mansteina zavede čtenáře na sovětsko-německou frontu a přiblíží mu organizaci německých vojsk za 2. světové války.
Paměti velitele Skupiny Don a Skupiny armád Jih se tentokrát zaměřují na pokusy o vyproštění obklíčených německých vojsk u Stalingradu a o poslední rozsáhlé německé útočné operaci v létě 1943. Začátkem roku 1944 byl generál von Manstein Hitlerem odvolán. Součástí knihy jsou seznamy velitelských sborů německých vojsk a fotografie.